Kollision! Sara Jangfeldt Benke Rydman
Kollision!

Soppteatern Stockholm (2020)
Av och med Fredrik ”Benke” Rydman & Sara Jangfeldt

Uppdrag
Musikproduktion/arrangemang/gitarrsolo

Regiöga/musikproduktion: Fredrik Meyer

Mer info: https://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Soppteatern/Pjaser/2020/Kollision/