Kort, glad och tacksam

– Pernilla Wahlgren jubileumsshow
Turné (premiär 25 januari 2018 Rival)

Uppdrag
Musikaliskt ansvarig, arrangemang, komposition, produktion.

Regi: Rikard Bergqvist
Koreografi: Per-Magnus Andersson

Mer info: http://www.kortgladochtacksam.se